سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
ستاد امربه معروف و نهی از منکر مازندران 
ریاست 
 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
ستاد مهدویت مازندران 
ریاست 
 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
ستاد عتبات عالیات استان مازندران 
ریاست 
 
ادامه دارد 
اجرائی 
همکاری 
ستاد خیرین سلامت مازندران 
ریاست 
 
ادامه دارد 
اجرائی 
همکاری 
ستاد حوزه های علمیه استان مازندران 
ریاست 
 
ادامه دارد 
اجرائی 
همکاری 
شورای فرهنگ عمومی استان مازندران 
ریاست 
 
ادامه دارد 
اجرائی 
همکاری 
ستاد زکات استان مازندران 
ریاست 
 
ادامه دارد 
اجرائی 
همکاری 
ستاد ساماندهی شئونات فرهنگی مناسبتهای مذهبی استان مازندران 
ریاست 
 
ادامه دارد 
اجرائی 
همکاری 
ستاد جمعیت هلال احمر استان مازندران 
ریاست 
 
ادامه دارد 
اجرائی 
همکاری 
ستاد غدیر استان مازندران 
ریاست 
 
ادامه دارد 
اجرائی 
همکاری 
ستاد کنگره امام محمد باقر(ع) 
ریاست 
 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی