سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
ستاد امربه معروف و نهی از منکر مازندران 
ریاست 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
ستاد مهدویت مازندران 
ریاست 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
ستاد عتبات عالیات استان مازندران 
ریاست 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
اجرائی 
همکاری 
ستاد خیرین سلامت مازندران 
ریاست 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
اجرائی 
همکاری 
ستاد حوزه های علمیه استان مازندران 
ریاست 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
اجرائی 
همکاری 
شورای فرهنگ عمومی استان مازندران 
ریاست 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
اجرائی 
همکاری 
ستاد زکات استان مازندران 
ریاست 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
اجرائی 
همکاری 
ستاد ساماندهی شئونات فرهنگی مناسبتهای مذهبی استان مازندران 
ریاست 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
اجرائی 
همکاری 
ستاد جمعیت هلال احمر استان مازندران 
ریاست 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
اجرائی 
همکاری 
ستاد غدیر استان مازندران 
ریاست 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
اجرائی 
همکاری 
ستاد کنگره امام محمد باقر(ع) 
ریاست 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی ، اجرائی